• VIET | ENG
 • ×

  Cảm biến nhiệt độ Rosemount™ 326T

  Cảm biến nhiệt độ kẹp ống Rosemount ™ 0085

  Cảm biến nhiệt độ RTD Rosemount™ 214C

  Cảm biến nhiệt độ , can nhiệt TC - Rosemount ™ 185

  Bộ chuyển đổi tín hiệu transmiter 4-20mA - Rosemount™ 248